Politikk

Jeg laget noen illustrasjoner til 8. mars-utstilling i 2020. Et budskap som jeg synes er viktig: Rekk ut ei hånd! Vi som har det så godt her i Norge bør se det som vår plikt å hjelpe mennesker i nød. Speselt kvinner og barn er svært utsatte for å møte vonde opplevelser på flukt, da de er mer sårbare.